BORÅS BILFRAKT AB |
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 
PeGe's Åkeri bildades 1966 av Per Gunnar Carlsson som drev företaget fram till 2001, då det ombildades till PeGe's Åkeri AB.

Den nuvarande ägarkonstellationen består till 25 % vardera av:

  • Carl-Bertil Nilsson, VD och trafikansvarig

  • Michael Andersson, Ekonomiansvarig

  • Sture Sigfridsson, Personal- och driftansvarig

PeGe's Åkeri AB bedriver kretstrafik i Borås med omnejd samt hela Markområdet med Schenker AB som uppdragsgivare.

Under 2005 förvärvades även en industrifastighet i Skene Skog. Lokalerna är för närvarande uthyrda till Westerbergs Badrum AB.

Kontoret sköts från AB Borås Bilfrakts lokaler på Ålandsgatan 2 i Borås.

Tel. 033-134597

Besöks- och postadress:

PeGes Åkeri AB

Ålandsgatan 2

504 41 BORÅS