HEM | KONTAKT|
   TJÄNSTER | OM OSS | PARTNERS | PERSONAL | KONTOR

  PeGe's Åkeri
   
  WEBBMAIL
   
   
   
   
   
   
   

OM OSS

 

 
Redan 1927 registrerades firma Kråkereds Åkeri av A R Andersson och samme man, nuvarande ägarnas far och morfar, bildade sedmera AB Borås Bilfrakt den 12 nov 1951. Verksamheten bestod i huvudsak av långtradartrafik mellan Stockholm och Borås samt taxi och mjölktransporter. Efterhand utökades verksamheten och från att ha varit ett enmansföretag sysselsätts idag inte mindre än 45 personer. Förutom fjärr- krets- och lokaltrafik bedrivs idag även lager- och logistikverksamhet.

Vårt samarbete med Schenker AB (tidigare bilspedition) går långt tillbaks i tiden. I själva verket var A R Andersson initiativtagare till bildandet av Borås Bilspedition AB och satt länge i dess styrelse. AB Borås Bilfrakt är idag en av Schenker AB:s största fristående samarbetspartners med flera dagliga direkttransporter framförallt mellan Borås och Stockholm. Dessutom sköter vi kretstrafiken mellan Borås, Fristad, Vårgårda och Herrljunga.

Vårt motto har alltid varit att sätta kunden i centrum och vi följer Schenker AB:s rutiner för kvalitets- och miljösäkring. Lojala och ansvartagande chaufförer i säkra bilar ser till att leva upp till våra ambitioner. Det är inte för inte som AB Borås Bilfrakt år från år återfinns i toppen på listan över leveranssäkerhet.

 

Numera rullar AB Borås Bilfrakt totalt cirka 45 lastfordon över hela den västsvenska region som vi täcker in. De är alla del i ett genomtänkt distributionssystem som ger effektiva, snabba, säkra och miljömässigt optimala transporter.

De godsslag som vi hanterar spänner över samhällets hela varuregister. Varje natt anländer alla typer av fjärrgods till terminalen i Borås. Här landar allt från kylskåp och bildäck till matvaror, kläder och konsumentelektronik.

För att uppnå högsta möjliga fyllnadsgrad i våra bilar sker samlastning av alla varor som får transporteras tillsammans. Därefter dirigeras varje förare ut på sin för dagen mest ekonomiska slinga inom sitt förbestämda kunddistrikt.

Genom samdistributionen fungerar vi som en förlängd arm i Västsverige för Schenkers kunder i hela världen. Vår kompetens och långa erfarenhet tillsammans med vår moderna och välskötta lastbilsflotta säkerställer att rätt gods anländer i rätt tid till rätt plats.